KONSTRUKTOR - program dla każdego konstruktora

strona główna  |   kontakt  |   prezentacje programu  |   dokumentacja  |   konstruktor pdf  |   zamów program

Konstruktor jest modułowym systemem wspomagającym pracę projektanta konstrukcji. Program obecny na rynku od 2000 r., systematycznie modyfikowany oraz poszerzany o coraz to nowe moduły stał się najczęściej wykorzystywanym programem komputerowym przez polskich konstruktorów budowlanych.

Zainteresowanie normami Eurokod PN-EN w budownictwie ciągle rośnie. Projektowanie i obliczenia konstrukcji stalowych i konstrukcji żelbetowych zgodnie z tymi normami umożliwia również program Konstruktor. Program ten jest prekursorem innowacyjnej idei programu zbudowanego ze współpracujących ze sobą modułów, które jednocześnie mogą działać niezależnie od siebie.

Główny moduł programu Konstruktor przeznaczony jest do zarządzania projektami, nadzoru nad ich strukturą, oraz archiwizacji wykonanych obliczeń. Dodatkowo odpowiada on za przekazywanie danych i wyników między poszczególnymi elementami systemu. W skład programu wchodzą elementy do przeglądania i drukowania wyników obliczeń z poszczególnych modułów systemu. Program wyposażono w funkcje optymalizacji w zakresie ekonomii wydruku oraz narzędzia przeszukiwania, w postaci "drzewa projektu". Integralnym elementem programu jest moduł Obciążenia przeznaczony do budowania tabelarycznych zestawień obciążeń z wykorzystaniem podstawowych norm obciążeniowych (wiatr, śnieg, obciążenia stale i zmienne). Moduł ten pozwala na wykorzystanie wyników zestawień w innych programach obliczeniowych systemu.

Program Konstruktor działający w oparciu o moduł wymiarowania według europejskich norm projektowania - Eurokodów, ma szczególne znaczenie dla interpretacji wyników oraz wykorzystywania proponowanych w normie modeli obliczeniowych. Należy w tym miejscu podkreślić moduły wymiarowania jako, że statyka, opierająca się o obliczenia znane z Mechaniki Budowli, wytrzymałości materiałów, czyli dziedziny będące podstawowymi dla projektowania konstrukcji budowlanych, pozostały takie same.

Program Konstruktor używany do wymiarowania i projektowania konstrukcji budowlanych, popularnie wykorzystywany w biurach projektowych oraz uczelniach jest nieustannie uaktualniany z uwagi na stosowanie nowych norm Eurokodowych.

Porównanie wersji Konstruktora:Nazwa modułu v. 3.56 v. 5.4 v. 6.0 v. 6.1 v. 6.2 v. 6.4
Moduł podstawowy + Obciążenia - - - -
Moduł podstawowy + Obciążenia + Obciążenia Eurokod PN-EN - -
Rama 2D
Belka żelbetowa
Belka żelbetowa Eurokod PN-EN - -
Belka żelbetowa - Rysunki DXF
Słup żelbetowy
Słup żelbetowy Eurokod PN-EN - -
Słup żelbetowy - Rysunki DXF
Fundamenty bezpośrednie
Fundamenty bezpośrednie Eurokod PN-EN - - - -
Fundamenty bezpośrednie - Rysunki DXF
Ściana oporowa
Ściana oporowa - Rysunki DXF
Schody płytowe
Schody płytowe - Rysunki DXF
Belka stalowa
Belka stalowa Eurokod PN-EN - -
Słup stalowy
Słup stalowy Eurokod PN-EN - - -
Płatew stalowa
Połączenia doczołowe
Połączenia doczołowe - Rysunki DXF
Zakotwienie słupów stalowych -
Blachownica stalowa
Konstrukcje murowe -
Wiązary dachowe drewniane
Przenikanie ciepła
Zapotrzebowanie na ciepło
Grupa fundamentów
Stateczność skarp i zboczy
Stateczność skarp i zboczy Light -
Pale -
Ścianka szczelna -
Profile stalowe -
Polskie Normy Budowlane | Programy dla budownictwa | Tanie programy CAD | Pismo dla budownictwa | Polityka prywatnosci i pliki cookies
© 1997-2018 INTERsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.