KONSTRUKTOR - program dla każdego konstruktora

strona główna  |   kontakt  |   prezentacje programu  |   dokumentacja  |   konstruktor pdf  |   zamów program

Program Belka stalowa Eurokod PN-EN programu Konstruktor przeznaczony jest do obliczeń statycznych i sprawdzania nośności stalowych belek cią…głych. Program oblicza siły przekrojowe w belce wykorzystują…c model metody przemieszczeń w ujęciu macierzowym. W wyniku analizy statycznej otrzymujemy obwiednie sił przekrojowych (momentów i sił tną…cych) uwzględniają…cą… pełną… kombinatoryką dla wszystkich grup obciążeń (z relacjami typu wykluczenie lub wysępowanie łą…czne). Algorytm sprawdzania nośności belek wykonany został w oparciu o normą PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: czerwiec 2006. „Projektowanie konstrukcji stalowych”.

Warunki nośności są sprawdzane dla kaźdego przęsła belki dla nastąpujących warunków:

 • dla wielkości przekrojowych odpowiadających miejscu występowania maksymalnego momentu zginającego z obwiedni momentów gnących,
 • dla wielkości przekrojowych odpowiadających miejscu występowania minimalnego momentu zginającego z obwiedni momentów gnących,
 • sprawdzenie nośności przekroju na ścinanie ekstremalną siłą poprzeczną w danym przęśle,
 • dla stanu granicznego uźytkowania podane jest ekstremalne ugięcie spręźyste dla przęsła

Konstruktor - Belka Stalowa Eurokod PN-EN Konstruktor - Belka Stalowa Eurokod PN-EN

Program oblicza belki ciągłe o praktycznie dowolnej liczbie przęseł. Dla każdego przęsła w 121 punktach obliczane są ekstremalne wartości sił przekrojowych i na podstawie tych wartości są określane ekstremalne wartości momentółw zginających i sił tnących służące sprawdzaniu nośności w każdym przęśle.

Typu przekrojółw występujących w programie belka stalowa Eurokod PN-EN:

 • dwuteowniki walcowane,
 • połółwki dwuteownikółw walcowanych,
 • teowniki walcowane,
 • ceowniki walcowane,
 • walcowane rury prostokątne, kwadratowe i okrągłe,
 • dowolne dwuteowniki monosymetryczne spawane,
 • dowolne teowniki monosymetryczne spawane,
 • spawane przekroje skrzynkowe ( monosymetryczne ),
 • zimnogięte rury prostokątne, kwadratowe i okrągłe

Zobacz prezentację Belka Stalowa Eurokod PN-EN

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Polskie Normy Budowlane | Programy dla budownictwa | Tanie programy CAD | Pismo dla budownictwa | Polityka prywatnosci i pliki cookies
© 1997-2018 INTERsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.