KONSTRUKTOR - program dla każdego konstruktora

strona główna  |   kontakt  |   prezentacje programu  |   dokumentacja  |   konstruktor pdf  |   zamów program

Program Belka żelbetowa przeznaczony jest do obliczeń statycznych i wymiarowania żelbetowych belek ciągłych. Moduł może prowadzić obliczenia statyczne samodzielnie i niezależnie, lub przejmować wyniki obliczeń z programu Rama 2D, w celu przeprowadzenia dalszego wymiarowania elementów. Program oblicza siły przekrojowe w belce wykorzystując model metody przemieszczeń w ujęciu macierzowym. W wyniku analizy statycznej otrzymujemy obwiednie sił przekrojowych (momentów i sił tnących) uwzględniającą pełną kombinatorykę dla wszystkich grup obciążeń (z relacjami typu wykluczenie lub występowanie łączne). Algorytm wymiarowania belek wykonany został w oparciu o najnowszą normę PN-B-03264: 2002. „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone”.

Podstawowe możliwości programu to m. in.:

 • intuicyjny moduł wprowadzania danych,
 • definiowanie dowolnych typów obciążeń,
 • skalowana wizualizacja obciążeń,
 • tworzenie kombinatoryki obciążeń,
 • dowolny kształt przekroju żelbetowego (prostokątny, teowy, półteowy, teowy odwrócony, dwuteowy),
 • możliwość zmiany przekroju na długości belki,
 • pełne wymiarowanie wg PN-B-03264:1999
 • obliczenia stanów użytkowych belki (rysy prostopadłe do osi elementu, oraz ugięcie w stanie zarysowanym)
 • dobieranie ilości prętów zbrojenia głównego i uzupełniającego z uwzględnieniem wszystkich warunków konstrukcyjnych,
 • przy wymiarowaniu ścinania dobieranie rozstawu strzemion i prętów odgiętych,
 • możliwość stosowania strzemion ukośnych,
 • szerokie możliwości uwzględniania życzeń użytkownika w zakresie kształtowania zbrojenia, przy jednocześnie ograniczonej do minimum ilości wprowadzanych danych,
 • wykonywanie szkicu zbrojenia,
 • trójwymiarowa wizualizacja danych geometrycznych,
 • graficzna i tekstowa prezentacja wyników obliczeń statycznych,
 • możliwość decydowania przez użytkownika o ilości danych przeznaczonych do wydruku,
 • obliczanie ciężaru przyjętego zbrojenia na zginanie i ścinanie umożliwiające optymalny dobór zbrojenia. Program "Belka żelbetowa", tak jak każdy z pozostałych modułów wymiarujących, zawartych w kompleksowym systemie wspomagania projektowania "Konstruktor" może pracować w ramach jego struktury na dwa różne sposoby:
 • niezależnie jako osobny program w którym wprowadzamy dane geometryczne, obciążenia belki, a jako wyniki otrzymujemy w formie graficznej i tekstowej siły przekrojowe i szkic zbrojenia,
 • lub jako moduł współpracujący z programem Rama 2D ( w przyszłości również z innymi modułami do obliczeń statycznych )

Program belka żelbetowa generuje również wyniki obliczeń statycznych w postaci wewnętrznych sił przekrojowych. Natomiast wymiarowanie wskazanych przez użytkownika elementów układu odbywa w programie "Belka żelbetowa", gdzie automatycznie przekazywane są wyniki z programu Rama 2D (technika przeciągnij i upuść). Taka nowatorska i logiczna struktura umożliwia indywidualny dobór programów do możliwości i potrzeb użytkownika, oraz pełną współpracę wszystkich modułów ze sobą, zarówno obecnie jak i w przyszłości.

Przedstawiona koncepcja systemu wspomagania projektowania pozwala również na szybką i tanią rozbudowę programu o kolejno wprowadzane specjalizowane moduły obliczeniowe, wymiarujące i rysunkowe. W ostatecznym efekcie użytkownik otrzyma pełny pakiet programów inżynierskich niezbędnych w pracy konstruktora budowlanego, zarówno pod względem merytorycznym (wszystkie możliwe konstrukcje) jak i ich zakresu (od zbierania obciążeń, do otrzymania rysunków wykonawczych).

Program oblicza belki ciągłe o praktycznie dowolnej liczbie przęseł. Graniczna wielkość zbrojenia podłużnego, dobrana na podstawie kolejnych iteracji wynikających z warunku nie przekroczenia dopuszczalnej wielkości rys prostopadłych do osi elementu wynosi 5% powierzchni przekroju belki (gdy opcja doboru zbrojenia na podstawie rys prostopadłych jest uaktywniona). Programem „Belka żelbetowa” można obliczać elementy o stosunku rozpiętości obliczeniowej do wysokości belki. Dla belek wysokich obowiązują obliczenia na podstawie teorii tarcz.

Zobacz prezentację Belka żelbetowa DXF

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Polskie Normy Budowlane | Programy dla budownictwa | Tanie programy CAD | Pismo dla budownictwa | Polityka prywatnosci i pliki cookies
© 1997-2018 INTERsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.