KONSTRUKTOR - program dla każdego konstruktora

strona główna  |   kontakt  |   prezentacje programu  |   dokumentacja  |   konstruktor pdf  |   zamów program

Belka żelbetowa Eurokod PN-EN jest to program do analizy statycznej i wymiarowania (stan graniczny nośności i użytkowania) wieloprzęsłowych, ciągłych belek żelbetowych, o dowolnym przekroju i dowolnym schemacie statycznym (z uwzględnieniem podpór sprężystych), oraz automatycznym doborem zbrojenia. Moduł może prowadzić obliczenia statyczne samodzielnie i niezależnie lub przejmować wyniki obliczeń z modułu Rama 2D, w celu przeprowadzenia dalszego wymiarowania elementów. P rogram oblicza siły przekrojowe w belce wykorzystując model metody przemieszczeń w ujęciu macierzowym. W wyniku analizy statycznej otrzymujemy obwiednie sił przekrojowych (momentów i sił tnących) uwzględniającą pełną kombinatorykę dla wszystkich grup obciążeń (z relacjami typu wykluczenie lub występowanie łącznie).

Konstruktor - Belka żelbetowa Eurokod PN-EN pozwala na:

 • Obliczenia statyczne i wymiarowanie żelbetowych belek ciągłych w oparciu o normę PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: wrzesień 2008 "Projektowanie konstrukcji z betonu".
 • Przejmowanie danych do obliczeń z modułu Rama 2D.
 • Obliczenia sił przekrojowych metodą przemieszczeń w ujęciu macierzowym.
 • Automatyczna obwiednia sił przekrojowych dla wszystkich grup obciążeń.
 • Wymiarowanie zbrojenia na zginanie i ścinanie.
 • Stan graniczny nośności z uwagi na obwiednię momentów gnących i obwiednię sił tnących.
 • Stan graniczny użytkowania z uwagi na dopuszczalną szerokość rozwarcia rys prostopadłych do osi elementu (opcjonalnie).
 • Uwzględnienie warunków konstrukcyjnych na minimalną wielkość zbrojenia w przekroju.
 • Uwzględnienie warunków konstrukcyjnych na rozstaw strzemion oraz minimalny stopień zbrojenia strzemionami.

Konstruktor - Belka żelbetowa Eurokod PN-EN. Konstruktor - Belka żelbetowa Eurokod PN-EN.

Konstruktor - Belka żelbetowa: analiza statyczna i wymiarowanie Konstruktor - Belka żelbetowa: analiza statyczna i wymiarowanie

Dlaczego warto kupić Konstruktor - Belka żelbetowa Eurokod PN-EN ?
 • Pełna elastyczność w doborze modułów
 • Wymiana danych pomiędzy modułami
 • Automatyczne generowanie rysunków w formacie .dxf
 • Zgodność z najnowszymi normami Eurokod PN-EN
 • Program od ponad 10 lat na rynku oprogramowania dla budownictwa
 • Szerokie wsparcie techniczne
 • Obszerny podręcznik użytkownika, dostępny również w formie drukowanej

Program oblicza statykę belki ciągłej macierzową metodą przemieszczeń z uwzględnieniem pełnej kombinatoryki po grupach obciążeń. Wyniki mogą być podane dla poszczególnych grup obciążeń oraz dla kombinacji grup obciążeń. W drugim przypadku podawana jest obwiednia sił tnących i momentów w poszczególnych punktach belki.

Dla każdej grupy obciążeń należy określić charakter obciążenia (stałe lub zmienne) oraz zdefiniować współczynniki obciążenia. W przypadku obciążania belki wielkościami obliczeniowymi oba współczynniki obciążenia powinny mieć wartość „1” (ustawienie domyślne). Wyniki w postaci ekstremalnych sił przekrojowych i wartości sił im odpowiadających, podawane są w programie dla obciążeń obliczeniowych (z uwzględnieniem podanych współczynników obciążenia), natomiast wartości charakterystyczne potrzebne do obliczeń stanów granicznych użytkowania, podawane są dla wartości charakterystycznych, otrzymanych przez podzielenie wielkości obliczeniowych przez średni współczynnik obciążenia.

Zobacz prezentację Belka żelbetowa Eurokod PN-EN

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Polskie Normy Budowlane | Programy dla budownictwa | Tanie programy CAD | Pismo dla budownictwa | Polityka prywatnosci i pliki cookies
© 1997-2018 INTERsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.