KONSTRUKTOR - program dla każdego konstruktora

strona główna  |   kontakt  |   prezentacje programu  |   dokumentacja  |   konstruktor pdf  |   zamów program

Program obejmuje zagadnienia z geotechniki umożliwia analizę naprężeń dla uwarstwionego podłoża gruntowego, sprawdzania wielkości osiadań, oraz przechylenia poszczególnych fundamentów i całego obiektu, z uwzględnieniem wzajemnych wpływów wielu sąsiednich różnie obciążonych fundamentów i dodatkowych obciążeń przyłożonych na podłoże. Program pozwala na definiowanie zróżnicowanego uwarstwienia gruntu pod poszczególnymi fundamentami, pozwala też na prowadzenie analizy w dowolnie zdefiniowanym punkcie przestrzeni gruntowej (np. również poza miejscami usytuowania fundamentów). Program zawiera generator podłoża warstwowego oraz generator obciążeń fundamentów.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z możliwości programu:

 • Możliwość tworzenia dowolnych grup fundamentów złożonych ze stóp o podstawie prostopadłościennej i kołowej, oraz ław fundamentowych.
 • Możliwość odrębnego obciążenia każdego z fundamentów.
 • Możliwość wprowadzania na fundament sił na mimośrodach, odrębnie dla każdego z fundamentów.
 • Możliwość definiowania dodatkowego obciążenia naziomem, niezależnego od układu fundamentowego: skupionego, liniowego lub powierzchniowego.
 • Możliwość definiowania różnego poziomu posadowienia dla każdego z fundamentów, oraz definiowania różnych poziomów zasypki dla pojedynczego fundamentu.
 • Możliwość zadawania odrębnego uwarstwienia gruntu pod każdym z fundamentów z uwzględnieniem warstw nawodnionych.
 • Możliwość sprawdzenia rozkładu naprężeń pod każdym z fundamentów z uwzględnieniem obciążeń od pozostałych fundamentów i naziomu.
 • Możliwość sprawdzenia osiadań pod każdym z fundamentów z uwzględnieniem obciążeń od pozostałych fundamentów i naziomu.
 • Możliwość sprawdzania rozkładu naprężeń w gruncie w dowolnym punkcie o znanym uwarstwieniu od pozostałych fundamentów i naziomu.
 • Możliwość wyznaczenia średniej płaszczyzny osiadania dla całej budowli.
 • Możliwość wyznaczenia średniej przechyłki całej budowli.
 • Możliwość wyznaczenia osiadania średniego całej budowli i maksymalnego osiadania względnego.
 • Wyznaczanie płaszczyzny naprężeń bezpośrednio pod każdym fundamentem z uwzględnieniem ewentualnego dwukierunkowego odrywania.

Konstruktor - grupa fundamentow Konstruktor - grupa fundamentow

Polskie Normy Budowlane | Programy dla budownictwa | Tanie programy CAD | Pismo dla budownictwa | Polityka prywatnosci i pliki cookies
© 1997-2018 INTERsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.