KONSTRUKTOR - program dla każdego konstruktora

strona główna  |   kontakt  |   prezentacje programu  |   dokumentacja  |   konstruktor pdf  |   zamów program

Program obejmuje tematyką zagadnienia z geotechniki, umożliwia obliczanie nośności posadowień pośrednich, wykonanych za pośrednictwem kilku typów pali wierconych lub wbijanych, rozstawionych w układzie prostym lub przemiennym. Program umożliwia projektowanie palowania w jednorodnym podłożu warstwowym, z uwzględnieniem wielu zestawów obciążeń. Sprawdzana jest nośność zarówno pali wciskanych jak i wyciąganych. Obliczenia wg PN-83/B-02482. Program zawiera generator rozkładu pali pod fundamentem.

Pale - podstawowe możliwości programu:

  • Możliwość obliczania pali okrągłych i kwadratowych o zadanej przez użytkownika średnicy (boku).
  • Możliwość dowolnego definiowania długości poszczególnych pali w zestawie.
  • Automatyczny generator rozkładu pali pod blokiem fundamentowym.
  • Możliwość dowolnego definiowania ilości pali na długości i szerokości fundamentu.
  • Automatyczny rozkład obciążeń przyłożonych do fundamentu na siły przyłożone do poszczególnych pali.
  • Możliwość definiowania dowolnego uwarstwienia gruntu pod fundamentem.
  • Program uwzględnia nośność czołową pala i nośność na pobocznicy.
  • Przy obliczeniach uwzględniana jest również redukcja nośności pali przy ich małym rozstawie.
  • Automatyczne wyznaczanie parametrów gruntowych na podstawie parametru wiodącego w metodzie B.
  • Czytelny raport nośności dla poszczególnych pali oraz zbiorcze zestawienie wyników.

Konstruktor - generator rozkładu pali pod fundamentem Konstruktor - generator rozkładu pali pod fundamentem

Zobacz prezentację Stateczność skarp i zboczy

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Polskie Normy Budowlane | Programy dla budownictwa | Tanie programy CAD | Pismo dla budownictwa | Polityka prywatnosci i pliki cookies
© 1997-2018 INTERsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.