KONSTRUKTOR - program dla każdego konstruktora

strona główna  |   kontakt  |   prezentacje programu  |   dokumentacja  |   konstruktor pdf  |   zamów program

Moduł Połączenia doczołowe należy do grupy programów wspomagających projektowanie i obliczenia konstrukcji stalowych. Program umożliwia wymiarowanie połączeń stalowych na śruby zwykłe lub sprężone w złączach prostych lub załamanych. Wymiarowanie wykonywane jest wg normy: PN-90/B-03200. Program automatyczne dobiera grubość blachy czołowej oraz klasę śrub spełniających warunki nośności i użytkowania. Rozmieszczenie śrub odbywa się automatycznie lub pod kontrolą użytkownika z zachowaniem wszelkich warunków konstrukcyjnych. Program sprawdza złożony stan naprężenia w łącznikach, nośność zdefiniowanego złącza w klasie D, E lub F, stan graniczny nośności (zerwanie śruby) i stan graniczny użytkowania (rozwarcie styku). Moduł umożliwia wprowadzanie obciążeń statycznych lub dynamicznych a także sam dobiera grubości spoin łączących blachę czołową z profilem lub blachownicą. 

Podstawowe możliwości programu to, m. in.:

  • Automatyczny dobór najniższej klasy śrub, przy danym typie złącza, spełniającej stany graniczne nośności i użytkowania w zależności od kategorii połączenia oraz automatyczne rozmieszczenie w projektowanym złączu.
  • Obliczanie połączeń załamanych o kącie załamania nawet do 30 stopni.
  • Automatyczny dobór grubości blachy czołowej przy jednoczesnej możliwości korekty przez użytkownika z uwzględnieniem współczynników rozkładu obciążenia.
  • Sprawdzanie: złożonego stanu naprężenia w łącznikach, nośności zdefiniowanego złącza w klasie D, E lub F, stanu granicznego nośności (zerwanie śrub) i stanu granicznego użytkowania (rozwarcie styku).
  • Dowolne obciążenie styku: statyczne lub dynamiczne (moment, siła tnąca i normalna).
  • Automatyczny dobór grubości spoin łączących elementy profilu (pasa i środnika) z blachą czołową z uwzględnieniem złożonego stanu naprężenia.
  • Możliwość definiowania typu otworu na śrubę i sposobu wykończenia powierzchni blach czołowych przy liczeniu poślizgu w złączach sprężonych.

Konstruktor - Połączenia doczołowe DXF

Opcja rysunku wykonawczego połączenia doczołowego w konstrukcji stalowej przewidziana jest do wykonywania rysunku połączenia dwóch elementów dwuteowych (blachownic lub profili walcowanych) o kącie załamania od 0° do 45° na śruby zwykłe lub sprężone. Złącze może być dodatkowo wzmocnione użebrowaniem dolnym, a w przypadku złącza prostego użebrowaniem dolnym i górnym. Wybór rodzaju użebrowania należy do użytkownika. Wszystkie dane potrzebne do wykonania rysunku pobierane są z modułu obliczeniowego Konstruktora – Połączenia doczołowe, którego obecność jest niezbędna do wykonania rysunku. Dane uzupełniające potrzebne do opracowania rysunku mogą być wprowadzone przez użytkownika w dodatkowym oknie, uruchamianym przed utworzeniem rysunku DXF. Ponieważ program podczas tworzenia rysunku wstawia do niego automatycznie tworzone bloki dowolnego przekroju dwuteowego, oraz dowolnego przekroju dwuteowego przyciętego pod kątem od 0° do 45° a także bloki widoku śrub, mogą być one wykorzystane przez użytkownika w jego własnych rysunkach.

Konstruktor - Połączenia doczołowe DXF Konstruktor - Połączenia doczołowe DXF

Zobacz prezentację Połączenia doczołowe plus rysunek konstrukcyjny dxf

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Polskie Normy Budowlane | Programy dla budownictwa | Tanie programy CAD | Pismo dla budownictwa | Polityka prywatnosci i pliki cookies
© 1997-2018 INTERsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.