KONSTRUKTOR - program dla każdego konstruktora

strona główna  |   kontakt  |   prezentacje programu  |   dokumentacja  |   konstruktor pdf  |   zamów program

Moduł Konstruktora - Przenikanie ciepła przeznaczony jest do projektowania przegród budowlanych z uwagi na fizykę budowli. Program oparty jest na teorii jednowymiarowego przepływu strumienia ciepła i wilgoci. Do wykonania potrzebnych obliczeń korzystano z następujących norm budowlanych: PN-82/B-02402 "Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.", PN-82/B-02403 "Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.", PN-EN ISO 6946 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.", PN-91/B-02020 "Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia."

Podstawowe możliwości programu to, m. in.:

 • Obliczanie współczynnika przenikania ciepła U wg PN-EN ISO 6946 z uwzględnieniem gruntu (podłoga i ściana zagłębiona w gruncie).
 • Wykres rozkładu temperatur w przegrodzie wg PN-EN ISO 6946.
 • Ustalanie oporu wentylowanej i niewentylowanej warstwy powietrza na podstawie PN-EN ISO 6946.
 • Określanie strefy kondensacji pary wodnej w przegrodzie oraz płaszczyzny jej kondensacji wg PN-91/B-02020.
 • Automatyczny dobór temperatury zewnętrznej i wewnętrznej na podstawie lokalizacji i przeznaczenia obiektu.
 • Możliwość ustawienia poziomego i pionowego kierunku przepływu strumienia ciepła zarówno z dołu do góry jak i z góry na dół.
 • Możliwość ustalania parametrów cieplno-wilgotnościowych dla ścian litych i warstwowych, podłóg, stropodachów i stropów wykuszy.
 • Automatyczne ustalenie oporów napływu i odpływu ciepła.
 • Wbudowana biblioteka parametrów cieplno-wilgotnościowych dla wszystkich materiałów ujętych w PN-91/B-02020 oraz biblioteka użytkownika zawierająca współczesne materiały ścienne uwzględniająca parametry podane przez ich producentów.
 • Możliwość dowolnej rozbudowy własnej biblioteki materiałów.
 • Biblioteka gotowych przegród użytkownika dostępna w dowolnym projekcie wykonanym w powyższym module.
 • Szerokie możliwości edycji danych i czytelna prezentacja wyników w postaci wykresów rozkładu temperatur, ciśnienia cząstkowego pary i ciśnienia pary nasyconej.
 • Szczegółowy raport z wyliczenia współczynnika przenikania ciepła U.

Konstruktor - Przenikanie ciepła Konstruktor - Przenikanie ciepła

Zobacz prezentację Przenikanie ciepła

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Polskie Normy Budowlane | Programy dla budownictwa | Tanie programy CAD | Pismo dla budownictwa | Polityka prywatnosci i pliki cookies
© 1997-2018 INTERsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.