KONSTRUKTOR - program dla każdego konstruktora

strona główna  |   kontakt  |   prezentacje programu  |   dokumentacja  |   konstruktor pdf  |   zamów program

Rama 2D jest program do obliczania ram i podstawowym programem systemu wspomagania projektowania Konstruktor przeznaczonym do wykonywania obliczeń statycznych płaskich, liniowych układów prętowych oraz ram. Główny algorytm obliczeniowy programu Rama 2D wykorzystuje model metody przemieszczeń w ujęciu macierzowym. Program wykonuje pełną kombinatorykę po wszystkich grupach obciążeń (łącznie z grupami obciążeń zależnymi względem siebie i wykluczeniami), jak i po wybranych grupach obciążeń w ramach zdefiniowanych kombinacji. W wyniku otrzymujemy obwiednie sił wewnętrznych, reakcji i przemieszczeń węzłowych.

Rama 2D swym zakresem obejmuje obliczenia statyczne wszystkich płaskich układów prętowych obciążonych w płaszczyźnie układu, w szczególności takich jak: ramy, belki, kratownice, łuki oraz układy o konstrukcji mieszanej, których kształt da się zapisać za pomocą modelu prętowego. Poszczególne elementy (pręty) konstrukcji mogą być wykonane z dowolnego materiału którego własności fizyczne jesteśmy w stanie opisać. Również przekrój pręta może być kształtowany w całkowicie dowolny sposób. Niezależnie od powyższych możliwości program Rama 2D został wyposażony w gotowe biblioteki materiałów konstrukcyjnych, oraz tablice zawierające szeroki zakres profili stalowych zarówno polskich jak i innych krajów.

Konstruktor - Rama 2D: anliza układów prętowych Konstruktor - Rama 2D: anliza układów prętowych

Konstruktor - Rama 2D: anliza układów prętowych Konstruktor - Rama 2D: anliza układów prętowych

Podstawowe możliwości programu to, m. in.:

 • biblioteka danych materiałowych,
 • bogata biblioteka danych geometrycznych przekrojów stalowych,
 • możliwość rozbudowy biblioteki o własne przekroje,
 • swobodne kształtowanie geometrii konstrukcji, polegające na zadawaniu schematu na ekranie monitora metodą graficzną lub alfanumeryczną,
 • automatyczne generowanie typowych układów prętowych: belek, ram wielopiętrowych i wielonawowych, łuków, wiązarów drewnianych i kratownic,
 • możliwość używania generatorów parametrycznych schematów statycznych i obciążeń,
 • na każdym etapie możliwość modyfikacji projektu przez usunięci, dodanie lub przesunięcie węzłów prętów i podpór,
 • możliwość wprowadzenia dodatkowego podziału pręta węzłem,
 • deklarowanie różnych typów obciążeń węzłowych, prętowych, skupionych, równomiernie rozłożonych, obciążenia temperaturą oraz obciążeń kinematycznych
 • skalowana wizualizacja obciążeń,
 • automatyczne dostosowanie obciążeń do zmian geometrii układu,
 • generowanie sparametryzowanych obciążeń na kilku wybranych prętach,
 • wykorzystanie techniki przeciągnij i upuść przy kopiowaniu obciążeń i podpór,
 • zadawanie podporom wymuszeń kinematycznych (osiadań) oraz cech sprężystych,
 • nadawanie charakteru poszczególnym grupom obciążeń zgodnie z zasadami zawartymi w normach obciążeniowych,
 • możliwość generowania wyników dla wybranej pojedynczej kombinacji obciążeń,
 • automatyczne wyszukiwanie najniekorzystniejszych kombinacji grup obciążeń z uwzględnieniem zdefiniowanych kombinacji oraz zadeklarowanych relacji między grupami obciążeń,
 • wykorzystanie do obliczeń statycznych dokładnego algorytmu metody przemieszczeń,
 • tworzenie bogatej dokumentacji zadania w formie wydruków graficzno-tabelarycznych z możliwością parametrycznego wyboru zawartości drukowanego dokumentu zarówno w części dotyczącej danych jak i wyników obliczeń,
 • przekazywanie wyników obliczeń statycznych do modułów wymiarujących,
 • trójwymiarowa wizualizacja danych geometrycznych.
 • możliwość zadawania elementów prętowych o zmiennej geometrii przekroju.

Program oblicza układy płaskie o dowolnej liczbie prętów, węzłów i obciążeń. Jedynym rzeczywistym ograniczeniem dla programu jest moc obliczeniowa komputera i czas potrzebny na wykonanie obliczeń statycznych. Przez odbieranie poszczególnych więzów oraz zadawanie dla każdego kierunku, podpór o określonej podatności program Rama 2D umożliwia dowolne kształtowanie podparć. Istnieje również możliwość wprowadzania do układu prętowego dowolnej liczby teoretycznych punktów nieciągłości pręta w postaci przegubów momentowych. Przy tak dużej swobodzie kształtowania geometrii, algorytm programu przeprowadza na etapie obliczeń kontrolę poprawności wprowadzonych danych geometrycznych pod kątem kinematycznej niezmienności układu.

Zobacz prezentację Rama 2D projektowanie i obliczenia w konstrukcjach

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Polskie Normy Budowlane | Programy dla budownictwa | Tanie programy CAD | Pismo dla budownictwa | Polityka prywatnosci i pliki cookies
© 1997-2018 INTERsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.