KONSTRUKTOR - program dla każdego konstruktora

strona główna  |   kontakt  |   prezentacje programu  |   dokumentacja  |   konstruktor pdf  |   zamów program

Program schody płytowe żelbetowe przeznaczony jest dla konstruktorów oraz architektów do szybkiego wykonania kompleksowego projektu technicznego (architektoniczno - budowlanego) monolitycznych schodów płytowych. Program przeznaczony jest dla konstruktorów oraz architektów do szybkiego wykonania kompleksowego projektu technicznego (architektoniczno - budowlanego) monolitycznych schodów płytowych. Program przewidziany do rozliczenia i zaprojektowania wg aktualnie obowiązujących przepisów biegów i spoczników, żelbetowych schodów płytowych oraz ich analizy statycznej i wymiarowania (stan graniczny nośności i użytkowania).

Wymiarowanie w programie schody płytowe wykonywane jest wg najnowszej normy: PN-B-03264: 2002. Program schody płytowe dodatkowo charakteryzuje się automatyką doboru grubości płyty biegu w zależności od jej rozpiętości oraz automatycznie dobiera parametry obciążenia w zależności od typu i rodzaju pomieszczenia. Dobór zbrojenia wykonywany jest na podstawie warunku nośności, warunków użytkowych (wielkości rys i ugięcia) oraz z uwzględnieniem wszelkich warunków konstrukcyjnych.

Praca z modułem Schody z uwagi na jego bardzo szerokie przeznaczenie, charakteryzuje się wyjątkowo prostą i intuicyjną obsługą. Wszystkie dane podane są domyślnie, a dodatkowo część z nich wpływa na wartości domyślne innych danych. Oczywiście wszystkie parametry podane przez program można dowolnie modyfikować w ramach ich zakresu. I tak w module uwzględniono następujące zależności:

 • na podstawie typu obiektu ustalane są: minimalne szerokości spoczników górnego i dolnego, szerokość biegu, maksymalna wysokość stopnia, domyślne obciążenie użytkowe,
 • na podstawie długości schodów w świetle podpór ustalana jest domyślna grubość płyty (do 18 cm stopniowana co 2 cm, powyżej 18 cm co 1cm) a następnie na podstawie tej grubości, wielkość otulenia prętów liczona do ich osi.

Na projekt ten składają się następujące etapy:

 • Automatyczne (zgodne z - Dz.U.95.Nr 10 poz. 46 rozporządzenie z dnia 1994.12.14 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) ustalenie geometrii schodów na podstawie podstawowych parametrów podanych przez użytkownika takich jak np. typ obiektu, długość schodów, różnica wysokości itp. - kilka propozycji do wyboru.
 • Po przyjęciu wymiarów biegu i spoczników, oraz podaniu danych dotyczących okładzin program samodzielnie ustala i rozkłada obciążenia stałe i zmienne.
 • Na podstawie domyślnych lub podanych przez użytkownika danych do wymiarowania, moduł wykonuje obliczenia statyczne łącznie ze sprawdzeniem stanów granicznych użytkowania i doborem zbrojenia.
 • Po wykonaniu obliczeń wszystkie wyniki mogą zostać przekazane do odpowiedniego modułu programu GrafKon w celu wygenerowania pełnego rysunku konstrukcyjnego projektowanych schodów.

Konstruktor - Schody płytowe DXF widok ArCADia Konstruktor - Schody płytowe DXF pliki dwg

Konstruktor - Schody płytowe DXF Konstruktor - Schody płytowe DXF Wyniki

W przypadku potrzeby zaprojektowania typowej klatki schodowej złożonej z kilku biegów i odpowiedniej liczby spoczników, można posłużyć się modułem Schody płytowe, wykonując projekty kolejnych odcinków schodów (np. z poziomu +0.00 na +1.50, następnie z poziomu +1.50 na poziom +3.00 itd.).

Konstruktor - schody plytowe DXF

Po wywołaniu funkcji rysującej w programie Konstruktor – Schody płytowe automatycznie, bez podawania dodatkowych danych, tworzony jest rysunek żelbetowej, ściany oporowej, kątowej.

Rysunek ten posiada następujące właściwości:

 • Automatyczny dobór jednego z pięciu wariantów zbrojenia, zależnie od wymiarów wieńca, rozstawu ścian, grubości płyty, wymiarów opoczników, rzędnych, ilości schodów itp.).
 • Na etapie wprowadzania danych sprawdza minimalną głębokość oparcia płyty schodów.
 • Przy podporach połowa zbrojenia odginana jest konstrukcyjnie do góry płyty.
 • Uwzględnia zbrojenie wieńca w wykazie stali zbrojeniowej.
 • Automatycznie ustala rzędne stanu „surowego” i wykończonego z uwzględnieniem grubości wykładzin.
 • Przy rozkładaniu zbrojenia głównego sprawdzane jest zbrojenie minimalne.
 • Zbrojenie rozdzielcze o zmiennej średnicy ustalane jest na podstawie wielkości zbrojenia głównego, w rozstawie nie większym niż 30 cm i nie mniejszym niż 20 cm.
 • Precyzyjnie wykonane jest wymiarowanie geometrii schodów wraz z wykładziną.

Zobacz prezentację Schody płytowe DXF

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Polskie Normy Budowlane | Programy dla budownictwa | Tanie programy CAD | Pismo dla budownictwa | Polityka prywatnosci i pliki cookies
© 1997-2018 INTERsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.