KONSTRUKTOR - program dla każdego konstruktora

strona główna  |   kontakt  |   prezentacje programu  |   dokumentacja  |   konstruktor pdf  |   zamów program

Moduł Konstruktora - Ściana oporowa kątowa przeznaczony jest do projektowania żelbetowych ścian oporowych kątowych, zgodnie z normami PN-83/B-03010 "Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.", PN-B-03264 "Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.", PN-B-81/B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.". Zaleca się konstruowanie ścian oporowych kątowych o wysokości nie większej niż 6 metrów. Dla większych wysokości należy konstruować ściany oporowe żebrowe lub ściany oporowe ze wspornikiem lub płytą kotwiącą.

Za pomocą programu można wykonać projekt budowlany następujących typów ściany oporowej:

 • Ściana oporowa z poziomą płytą podstawy.
 • Ściana oporowa z nachyloną płytą podstawy.
 • Ściana oporowa z ostrogą.

W ogólnym przypadku program może wykonać następujące obliczenia i sprawdzenia:

 • Sprawdzenie nośności gruntu, w poziomie posadowienia i na stropie każdej warstw gruntu zalegających poniżej, zgodnie z PN-81/B-03020.
 • Wyznaczenie wartości sił wewnętrznych w ścianie, obciążonej parciem granicznym i odporem zasypki (możliwość zdefiniowania zasypki z gruntu spoistego lub niespoistego)
 • Oblicza ilość zbrojenia podłużnego w punktach charakterystycznych ściany z uwagi na warunek nośności (wg PN-B03264), warunek użytkowy nieprzekroczenia dopuszczalnej szerokości rozwarcia rys prostopadłych.
 • Wyznaczenie wartości sił wewnętrznych w ścianie od obciążenia równomiernego lub liniowego przyłożonego do naziomu. Możliwość zdefiniowania naziomu pod dowolnym kątem.
 • Sprawdzenie stateczności na obrót i przesuw w poziomie posadowienia oraz na kolejnych warstwach. Stateczność na przesuw na pierwszej warstwie może być zwiększona przez zdefiniowanie nachylenia płyty podstawy lub zadanie ostrogi.
 • Obliczenia średniej wartości osiadania pierwotnego, wtórnego oraz całkowitego ściany oporowej na podłożu warstwowym oraz wyznaczenie przechyłki zgodnie z PN-81/B-03020.

Konstruktor - Ścianka oporowa projektowanie żelbetowych ścian oporowych kątowych Konstruktor - Ścianka oporowa projektowanie żelbetowych ścian oporowych kątowych

Poza szerokim zakresem obliczeń moduł dodatkowo charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • Pozwala na wprowadzenie nawodnionych warstw gruntu.
 • W przypadku metody ustalania parametrów gruntowych - B, na podstawie jednego parametru wiodącego automatycznie wylicza wszystkie pozostałe parametry dla danej warstwy oraz pozwala na dalszą ich edycję.
 • Możliwość definiowania dowolnej liczby obciążeń liniowych i równomiernych naziomu.

Konstruktor - Ścianka oporowa DXF


Po wywołaniu funkcji rysującej w programie Konstruktor - Ściana oporowa automatycznie, bez podawania dodatkowych danych, tworzony jest rysunek żelbetowej, ściany oporowej, kątowej. Rysunek ten posiada następujące właściwości:

 • Możliwe trzy podstawowe typy geometrii ściany definiowane w Konstruktorze: prosta, z pochyloną stopą oraz z dodatkową ostrogą w podstawie.
 • Przy doborze zbrojenia uwzględnianie rys oraz sprawdzenie warunków na zbrojenie minimalne.
 • Zbrojenie rozdzielcze w ścianie i podstawie rozkładane jest równomiernie, w ilości zależnej od ilości zbrojenia głównego i w rozstawie nie większym niż 30 cm.
 • Przekrój poprzeczny ściany uzupełniany jest o dodatkowe zbrojenie konstrukcyjne.
 • Dla ścian o wysokości powyżej 2.5 m zakładane są dodatkowo łączniki poziome prętów pionowych.
 • Sposób wykonania pętli górnej pręta w belce oczepowej, zależny jest od średnicy pręta i jego możliwości gięcia.
 • Dobór długości odcinków prostych, podporowych prętów głównych w podstawie, wykonany jest zależnie od średnicy pręta i wynosi minimum 15 cm.

Zobacz prezentację Ściana oporowa kątowa

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Polskie Normy Budowlane | Programy dla budownictwa | Tanie programy CAD | Pismo dla budownictwa | Polityka prywatnosci i pliki cookies
© 1997-2018 INTERsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.