KONSTRUKTOR - program dla każdego konstruktora

strona główna  |   kontakt  |   prezentacje programu  |   dokumentacja  |   konstruktor pdf  |   zamów program

Program ścianka szczelna przeznaczony jest do obliczeń statycznych i sprawdzania nośności podstawowych typów grodzic stalowych zabitych w gruncie uwarstwionym. Za pomocą programu można wykonać projekt budowlany następujących typów ścianek szczelnych:

Za pomocą programu można wykonać projekt budowlany następujących typów ścianek szczelnych:

 • Ścianka szczelna górą nie zakotwiona, dołem utwierdzona i obciążona pozioma siłą skupioną w jej górnym końcu,
 • Ścianka szczelna górą nie zakotwiona, dołem utwierdzona, obciążona parciem gruntu (z ewentualnym uwzględnieniem wody gruntowej), równomiernym obciążeniem naziomu oraz dna basenu (wykopu) i obciążeniem liniowym naziomu równoległym do ścianki w dowolnej odległości od niej,
 • Ścianka szczelna górą zakotwiona (rozparta), górą i dołem wolnopodparta, obciążona parciem gruntu (z ewentualnym uwzględnieniem wody gruntowej), równomiernym obciążeniem naziomu oraz dna basenu (wykopu) i obciążeniem liniowym naziomu równoległym do ścianki w dowolnej odległości od niej.

W ogólnym przypadku program może wykonać następujące obliczenia i sprawdzenia:

 • Wyznaczenie wartości parcia i odporu działającego na ściankę szczelną od gruntu uwarstwionego (z uwzględnieniem wody gruntowej) oraz równomiernego naziomu górą i dołem. 
 • Wyznaczenie wartości parcia od liniowego (równoległego do ścianki) obciążenia naziomu górą.
 • Wyznaczenie wymaganej głębokości wbicia ścianki, obliczonej na podstawie warunku równowagi całkowitych momentów od parcia i odporu działającego na ściankę. 
 • W przypadku ścianki typu trzeciego (jw.) wyznacza wartość siły w ściągu (rozporze).
 • Wyznaczenie wartości i wykresu sił tnących i ich miejsc zerowych.
 • Wyznaczenie wartości i wykresów momentów zginających w ściance a także miejsc występowania maksymalnego momentu zginającego. 
 • Sprawdzenie warunku wytrzymałości na zginanie wprowadzonego przez użytkownika lub przyjętego z biblioteki profilu ścianki szczelnej. 


Poza omówionym zakresem obliczeń podstawowych moduł dodatkowo charakteryzuje się następującymi parametrami:

 • Umożliwia wprowadzanie dowolnie uwarstwionego podłoża gruntowego.
 • Pozwala na wprowadzenie nawodnionych warstw gruntu.
 • W przypadku metody ustalania parametrów gruntowych - B, na podstawie jednego parametru wiodącego automatycznie wylicza wszystkie pozostałe parametry dla danej warstwy oraz pozwala na dalszą ich edycję.
 • Intuicyjny sposób wprowadzania danych oraz ich graficzna prezentacja na ekranie. 
 • Skalowalny podgląd wprowadzonego układu, umożliwiający bieżącą kontrolę przez użytkownika. 
 • Możliwość definiowania dowolnej ilości warstw gruntu z uwzględnieniem wody gruntowej. 
 • Bogata biblioteka profili grodzic z możliwością jej rozszerzania o profile użytkownika. 
 • Współpraca z modułem „Obciążenia” systemu Konstruktor umożliwiająca przejmowanie gotowych wartości zestawionych obciążeń. 

Konstruktor - Ścianka szczelna Konstruktor - Ścianka szczelna

Zobacz prezentację Ścianka szczelna

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Polskie Normy Budowlane | Programy dla budownictwa | Tanie programy CAD | Pismo dla budownictwa | Polityka prywatnosci i pliki cookies
© 1997-2018 INTERsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.