KONSTRUKTOR - program dla każdego konstruktora

strona główna  |   kontakt  |   prezentacje programu  |   dokumentacja  |   konstruktor pdf  |   zamów program

Program Słup stalowy należy do grupy programów wspomagających projektowanie i obliczenia konstrukcji stalowych. Moduł umożliwia analizę statyczną i wymiarowanie jednogałęziowych słupów stalowych, dwukierunkowo ściskanych i rozciąganych mimośrodowo, sprawdzanie wszystkich warunków nośności z uwzględnieniem możliwości zwichrzenia, utraty stateczności oraz wykorzystaniem rezerwy plastycznej. Podczas wymiarowania uwzględnia również sprawdzanie ścinania. Wymiarowanie wykonywane jest wg normy: PN-90/B-03200. Możliwość dowolnego definiowania schematu podparcia i dowolnego obciążenia słupa. Moduł pozwala na wprowadzanie stalowych przekrojów blachownicowych. Program wymiaruje stalowe elementy prętowe policzone w module Rama 2D. 

Podstawowe możliwości programu to, m.in.:

 • Sprawdzanie warunków nośności z uwzględnieniem możliwości zwichrzenia, miejscowej utraty stateczności oraz wykorzystania rezerwy plastycznej w obydwu kierunkach.
 • Uwzględnianie ścinania podczas sprawdzania nośności elementów dwukierunkowo zginanych lub zginanych i rozciąganych.
 • Sprawdzanie stanu granicznego użytkowania.
 • Oceny nośności nowych typów przekrojów ściskanych osiowo takich jak: 1 I, 1 IPE, 1 HEA, 1 HEB, kątowników równo i różnoramiennych, ceowników walcowanych oraz przekrojów spawanych krzyżowych i teowych.
 • Sprawdzenie wyboczenia skrętnego i giętno-skrętnego.
 • Sprawdzanie nośności na ścinanie we wszystkich przypadkach wymiarowania.
 • Możliwość współczynnika wyboczenia giętno-skrętnego.
 • Możliwośc indywidualnego definiowania wytrzymałości stali fd.
 • Możliwość indywidualnego definiowania współczynników momentu zginającego bx i by.
 • Rozszerzenie raportu o Dane do wymiarowania.
 • Korekta związków między poszczególnymi trybami i stanami pracy elementu.
 • Rozróżniane opcję przekroju spawanego w sposób zmechanizowany.
 • Generowanie raportów do Przeglądarki.

Konstruktor - Słup Stalowy Konstruktor - Słup Stalowy

Obliczenia statyczne: Program oblicza statykę słupa macierzową metodą przemieszczeń. W przypadku wprowadzania wartości obciążeń w programie "Słup stalowy" wyniki podawane są bez kombinatoryki (wszystkie obciążenia zapisywane są do tej samej grupy). Jeśli natomiast wymiarowanie słupa przeprowadzane jest na podstawie danych otrzymanych z modułu Rama 2D to podawana jest obwiednia sił tnących, momentów i sił normalnych w poszczególnych punktach słupa.

Sprawdzanie nośności na zginanie: Algorytm sprawdzania nośności słupa na zginanie opracowano w oparciu o normę PN-B-03200: 1990 "Konstrukcje stalowe; Obliczenia statyczne i projektowanie". Program sprawdza warunki nośności z uwzględnieniem możliwości zwichrzenia, miejscowej utraty stateczności oraz wykorzystania rezerwy plastycznej w obydwu kierunkach. W przypadku, gdy rozstawy stężeń bocznych pasów ściskanych mają różne wartości a moment zginający zmienia znak na długości słupa, za miarodajny należy przyjąć rozstaw większy (bardziej niekorzystny). W celu określenia współczynnika zwichrzenia użytkownik musi podać na końcach słupa warunki brzegowe w kierunku prostopadłym do płaszczyzny największej bezwładności przekroju oraz sposób obciążenia pręta zgodnie z tablicą Z1-2 normy PN-B-03200. Możliwe jest indywidualne definiowanie współczynników momentu zginającego bx i by (w przypadkach wątpliwych zaleca się przyjąć bx = by = 1).

Sprawdzanie nośności na ścinanie: Nośność słupa na ścinanie jest sprawdzana ze wzoru (16) normy PN-B-03200. Ścinanie jest też uwzględniane podczas sprawdzania nośności elementów dwukierunkowo zginanych lub zginanych i rozciąganych.

Sprawdzenie nośności na ściskanie (rozciąganie): Nośność słupa na ściskanie (rozciąganie) sprawdzana jest zgodnie z normą PN-B-03200: 1990. Program sprawdza warunki nośności z uwzględnieniem wyboczenia oraz miejscowej utraty stateczności. Długości wyboczeniowe słupa ustalane są na podstawie współczynników długości wyboczeniowej podanych przez użytkownika. Nośność słupa na ściskanie i rozciąganie obliczana jest bez uwzględnienia osłabienia przekroju otworami. Dla przekrojów wymiarowanych tylko na osiowe ściskanie zablokowano możliwość definiowania innych obciążeń niż siła skupiona na górze słupa.

Przemieszczenia: Program oblicza przemieszczenia punktów słupa dla charakterystycznych wartości obciążeń uzyskanych przez podzielenie wartości obliczeniowych podanych przez użytkownika w programie przez uśredniony współczynnik 1,18. Prezentacja przemieszczeń nie jest konieczna w przypadku wymiarowania słupa na podstawie danych otrzymanych z modułu RAMA 2D.

Zobacz prezentację Słup stalowy

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Polskie Normy Budowlane | Programy dla budownictwa | Tanie programy CAD | Pismo dla budownictwa | Polityka prywatnosci i pliki cookies
© 1997-2018 INTERsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.