KONSTRUKTOR - program dla każdego konstruktora

strona główna  |   kontakt  |   prezentacje programu  |   dokumentacja  |   konstruktor pdf  |   zamów program

Program Słup stalowy Eurokod PN-EN przeznaczony jest do obliczeń statycznych i sprawdzania nośności stalowych słupów jednogałęziowych obciążonych w dwóch kierunkach. Program oblicza siły przekrojowe w słupie wykorzystując model metody przemieszczeń w ujęciu macierzowym.

W wyniku analizy statycznej otrzymujemy układ sił przekrojowych (momentów, sił tnących i sił normalnych) w dwóch kierunkach w złożonym stanie naprężenia. Algorytm sprawdzania nośności słupów wykonany został w oparciu o normę PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: czerwiec 2006. „Projektowanie konstrukcji stalowych”.

Możliwości programu:

 • Obliczenia statyczne i sprawdzanie nośności slupów jednogałęziowych obciążonych w obu kierunkach wg. PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: czerwiec 2006. „Projektowanie konstrukcji stalowych”.
 • Przejmowanie obliczeń statycznych z modułu Rama 2D.
 • Współpraca z modułem Obciążenia Eurokod PN-EN programu Konstruktor.
 • Obliczanie sił przekrojowych metodą przemieszczeń w ujęciu macierzowym.
 • Program analizuje warunki nośności słupa:
  • Uwzględniając możliwości zwichrzenia oraz wyboczenia giętego i gięto-skrętnego.
  • Uwzględniając warunki podparcia pasów i odległości przyłożenia obciążenia od pasa górnego (wg. układu lokalnego xyz) dla momentów maksymalnych i minimalnych.
  • Na ścinanie w miejscu występowania ekstremalnej siły poprzecznej.
  • Na momenty ekstremalne z uwzględnieniem odpowiadającej siły poprzecznej.
  • Uwzględniając interakcję momentów gnących i siły normalnej (dla ściskania i rozciągania).
  • Uwzględniając stan graniczny użytkowania podając ekstremalne ugięcie sprężyste dla przęsła.

Warunki nośności są sprawdzane dla słupa dla następujących warunków:

 • program sprawdza warunki nośności słupa z uwzględnieniem możliwości zwichrzenia oraz wyboczenia giętnego i giętno-skrętnego,
 • sprawdzana jest nośność dla momentów maksymalnych i minimalnych z uwzględnieniem warunków podparcia pasów i odległości przyłożenia obciążenia od pasa górnego (wg. układu lokalnego xyz),
 • nośność słupa na ścinanie jest sprawdzana w miejscu występowania ekstremalnej siły poprzecznej,
 • sprawdzany jest warunek na momenty ekstremalne z uwzględnieniem odpowiadającej siły poprzecznej,
 • sprawdzany jest warunek nośności z uwzględnieniem interakcji momentów gnących i siły normalnej w słupie (dla ściskania i rozciągania),
 • dla stanu granicznego użytkowania podane jest ekstremalne ugięcie sprężyste dla przęsła słupa.

Program Słup stalowy Eurokod PN-EN współpracuje z modułem Rama 2D i Obciążenia Eurokod PN-EN programu Konstruktor, umożliwiając wymiarowanie prętów stalowych, których statykę policzono w Ramie 2D.

Moduł Słup stalowy Eurokod PN-EN umożliwia wymiarowanie następujących typów przekrojów stalowych:

 • dwuteowniki walcowane,
 • połówki dwuteowników walcowanych,
 • teowniki walcowane,
 • ceowniki walcowane,
 • walcowane rury prostokątne, kwadratowe i okrągłe,
 • dowolne dwuteowniki monosymetryczne spawane,
 • dowolne teowniki monosymetryczne spawane,
 • spawane przekroje skrzynkowe ( monosymetryczne ),
 • zimnogięte rury prostokątne, kwadratowe i okrągłe

Konstruktor - Słup Stalowy Eurokod PN-EN Konstruktor - Słup Stalowy Eurokod PN-EN

Konstruktor - Słup Stalowy Eurokod PN-EN Konstruktor - Słup Stalowy Eurokod PN-EN

Zobacz prezentację Słup stalowy Eurokod PN-EN

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Polskie Normy Budowlane | Programy dla budownictwa | Tanie programy CAD | Pismo dla budownictwa | Polityka prywatnosci i pliki cookies
© 1997-2018 INTERsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.