KONSTRUKTOR - program dla każdego konstruktora

strona główna  |   kontakt  |   prezentacje programu  |   dokumentacja  |   konstruktor pdf  |   zamów program

Jedyny na rynku program umożliwiający wykonanie pełnej analizy wytrzymałościowej słupów żelbetowych poddanych dwukierunkowemu mimośrodowemu ściskaniu. Program słup żelbetowy należy do grupy programów wspomagających projektowanie i obliczenia konstrukcji żelbetowych. Słup żelbetowy umożliwia analizę statyczną, wymiarowanie i sprawdzanie nośności słupów żelbetowych o dowolnym kształcie przekroju, dwukierunkowo mimośrodowo ściskanych.

Wymiarowanie wykonywane jest wg najnowszej normy: PN-B-03264: 2002. Sprawdzanie nośności słupów w dwukierunkowym stanie obciążenia z wykorzystaniem dokładnej metody normowej i uwzględnieniem wpływu smukłości. Program umożliwia wyznaczanie długości wyboczeniowej wg PN-B-03264: 2002. Możliwość dowolnego definiowania schematu podparcia i dowolnego obciążenia słupa. Program słup żelbetowy wymiaruje elementy słupowe policzone w module Rama 2D.

Podstawowe możliwości programu to, m. in.:

 • Sprawdzanie nośności i wymiarowanie słupów w jedno i dwukierunkowym stanie obciążenia;
 • Wyznaczanie długości wyboczeniowych poszczególnych prętów konstrukcji z uwzględnieniem ich powiązania z sąsiednimi prętami konstrukcji;
 • Uwzględnianie wpływu smukłości;
 • Definiowanie dowolnych typów podparcia słupa;
 • Definiowanie dowolnych typów obciążeń;
 • Tworzenie kombinatoryki obciążeń;
 • Możliwość wykonywania obliczeń (sprawdzania nośności lub wymiarowania) w przekroju lub analizując statykę całego elementu;
 • Możliwość zadawania zbrojenia jako pola przekroju przy każdej krawędzi lub jako określonej liczby prętów o założonym położeniu i średnicy;
 • Rozmieszczenie prętów, w przypadku słupów okrągłych i rurowych (w opcji sprawdzania nośności), automatyczne dla określonej liczby prętów na obwodzie, bądź poprzez podanie współrzędnych w układzie kartezjańskim lub biegunowym;
 • Praktycznie nieograniczona dowolność w definiowaniu przekrojów poprzecznych słupa: prostokątne, teowe, dwuteowe, zetowe, kątowe, okrągłe, rurowe;
 • Trójwymiarowa wizualizacja danych geometrycznych;
 • Wykonywanie obwiedni nośności w dwóch prostopadłych kierunkach;
 • Współpraca z innymi modułami jak dla programu "Belka żelbetowa".

Konstruktor - Słup żelbetowy projektowanie i obliczenia konstrukcji żelbetowych Konstruktor - Słup żelbetowy projektowanie i obliczenia konstrukcji żelbetowych

Konstruktor - Słup żelbetowy plus DXF

Opcja rysunku konstrukcyjnego zbrojenia słupa, przewidziana jest do rysowania żelbetowych słupów monolitycznych o stałym przekroju prostokątnym w ramach kondygnacji, na podstawie obliczeń wykonanych w module Słup żelbetowy programu Konstruktor. Program umożliwia rysowanie słupów pośrednich oraz słupów ostatniej kondygnacji układów ramowych, z jedno lub dwustronnym ryglem, a także słupów pojedynczych bez wyprowadzonego zbrojenia.

Podstawowe własności rysunku żelbetowego słupa prostokątnego to:

 • Rysunek zawiera dwa prostopadłe widoki słupa, przekrój, wyrzucone zbrojenie, tabelkę wykazu stali zbrojeniowej i tabelkę rysunku.
 • Możliwość rysowania słupa z jedno lub dwustronnymi ryglami oraz słupa pośredniej lub ostatniej kondygnacji;
 • Automatyczne odgięcia prętów podłużnych do słupa wyższej kondygnacji a także do rygli ramy dla słupów ostatniej kondygnacji z uwzględnieniem długości zakotwienia.
 • Dobór minimalnej ilości prętów podłużnych zależnie od wymiarów przekroju słupa, łącznie ze sprawdzeniem możliwości rozmieszczenia prętów na każdym jego boku.
 • Dobór typu strzemion w zależności od wymiarów przekroju i ilości prętów podłużnych na poszczególnych bokach słupa.
 • Automatyczny rozkład strzemion na długości słupa z uwzględnieniem ich zagęszczenia w obszarze łączenia prętów podłużnych.

Zobacz prezentację Słup żelbetowy

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Polskie Normy Budowlane | Programy dla budownictwa | Tanie programy CAD | Pismo dla budownictwa | Polityka prywatnosci i pliki cookies
© 1997-2018 INTERsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.