KONSTRUKTOR - program dla każdego konstruktora

strona główna  |   kontakt  |   prezentacje programu  |   dokumentacja  |   konstruktor pdf  |   zamów program

Program wiązary dachowe drewniane przeznaczony jest do obliczeń statycznych i wymiarowania podstawowych schematów statycznych drewnianych więźb dachowych. W ramach obliczeń statycznych program rozwiązuje 32 typów parametrycznie zdefiniowanych schematów statycznych z uwzględnieniem sześciu typowych schematów obciążeń charakterystycznych dla konstrukcji dachowych. Wartości sił wewnętrznych prętów dla kolejnych schematów, oraz dla obwiedni wartości ekstremalnych, podane są w postaci odpowiednich wykresów i tabel.

Po obliczeniu statyki program automatycznie wymiaruje wszystkie pręty konstrukcji wg najnowszej normy drewnianej PN-B-03150: 2000 „Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”. Wymiarowanie prowadzone jest dla stanów granicznych nośności (wszystkie możliwe tryby pracy konstrukcji), oraz dla stanów granicznych użytkowania (obliczanie przemieszczenia z uwzględnieniem procesów reologicznych). Końcowym efektem pracy modułu jest wykonanie zbiorczego tabelarycznego zestawienia wyników wymiarowania całości konstrukcji.

Podstawowe możliwości programu wiązary dachowe to, m. in.:

 • Możliwość wprowadzenia 20 podstawowych typów płaskich wiązarów dachowych dwuspadowych, z możliwością zmian ich geometrii w ramach danego schematu.
 • Uwzględnione wszystkie klasy drewna litego i klejonego.
 • Sprawdzanie poprawności układu geometrycznego na etapie jego wprowadzania.
 • Możliwość definiowania wartości obciążeń dla pięciu typowych schematów obciążenia: obciążenia stałe + ciężar własny konstrukcji, śnieg-lewa połać, śnieg prawa połać, wiatr z lewej, wiatr z prawej.
 • Automatyczny rozkład obciążeń na krokwiach (obciążenie prostopadłe i równoległe do połaci).
 • Możliwość indywidualnego definiowania geometrii przekroju każdego pręta (przekroje prostokątne pojedyncze i podwójne z możliwością ich obrotu o 90 °).
 • Domyślne lub indywidualnie definiowane współczynniki wyboczenia poszczególnych prętów.
 • Możliwość stosowania współczynników osłabienia przekroju dla danego trybu jego pracy.
 • Załączona biblioteka typowych przekrojów tarcicy iglastej.
 • Generowanie obwiedni obciążeń po pięciu schematach statycznych z uwzględnieniem wykluczających się schematów od obciążenia wiatrem.
 • Wymiarowanie poszczególnych prętów wiązara w stanie granicznym nośności na ekstremalne wielkości z obwiedni z uwzględnieniem następujących stanów pracy konstrukcji: zginanie z uwzględnieniem stateczności lokalnej, zginanie ze ściskaniem, ściskanie ze zginaniem, ściskanie, rozciąganie ze zginaniem, rozciąganie, ścinanie.
 • Obliczenie przemieszczeń prętów wiązara z uwzględnieniem wpływu ścinania oraz pełzania i wilgotności drewna (czynniki reologiczne).

Konstruktor - Wiązary dachowe drewniane Konstruktor - Wiązary dachowe drewniane

Podstawowe modele statyczne obejmują więźby drewniane: krokwiowe, płatwiowo-krokwiowe, jętkowe, wieszarowe i mieszane dostępne w kilku odmianach. Parametryczne zdefiniowanie geometrii, pozwala na dowolne określenie wymiarów poziomych i pionowych wiązara, nie powodujących zmiany jego schematu statycznego. Możliwa jest również zmiana dowolnej podpory: ze stałej, na przesuwną. Na etapie budowania geometrii prowadzona jest bieżąca kontrola jej poprawności.

Obliczenia statyczne wykonane są algorytmem macierzowej metody przemieszczeń z uwzględnieniem sztywności elementów drewnianych określanych osobno dla każdego pręta wiązara, przy założeniu równoległego układu włókien w pręcie. Analogicznie, wymiarowanie prętów odbywa się przy założeniu typowego równoległego układu włókien elementów drewnianych. W procesie obliczeń statycznych i wymiarowania nie są uwzględniane wpływy mimośrodów połączeń poszczególnych prętów w wiązarze, które mogą występować w rzeczywistych konstrukcjach. Wymiarowanie kolejnych prętów wykonywane jest dla ekstremalnych, obliczeniowych wartości sił wewnętrznych (obwiednia) w następujących stanach pracy: zginanie z uwzględnieniem stateczności, ściskanie z uwzględnieniem dwukierunkowego wyboczenia, rozciąganie, ścinanie, oraz we wszystkich stanach złożonych przewidzianych nową normą. Stan graniczny użytkowania określany jest dla wartości charakterystycznych obciążeń, z uwzględnieniem procesów reologicznych (pełzanie i wilgotność), oraz wpływem sił poprzecznych dla przekrojów krępych.

Konstruktor - Wiązary dachowe drewniane

 • Obliczenia statyczne i wymiarowanie podstawowych schematów drewnianych więźb dachowych wg PN-B-0315:2000.
 • 32 schematy płaskich wiązarów dachowych.
 • Obliczenie przemieszczeń prętów wiązara z uwzględnieniem wpływu ścinania, pełzania oraz wilgotności drewna.

Zobacz prezentację Wiązary dachowe drewniane

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

Polskie Normy Budowlane | Programy dla budownictwa | Tanie programy CAD | Pismo dla budownictwa | Polityka prywatnosci i pliki cookies
© 1997-2018 INTERsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.