KONSTRUKTOR - program dla każdego konstruktora

strona główna  |   kontakt  |   prezentacje programu  |   dokumentacja  |   konstruktor pdf  |   zamów program

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami programu Konstruktor oraz z dostępnymi modułami.

 • Moduł Podstawowy + Obciążenia PN-EN
 • Rama 2D
 • Belka żelbetowa + DXF
 • Belka żelbetowa Eurokod PN-EN
 • Słup żelbetowy + DXF
 • Słup żelbetowy Eurokod PN-EN
 • Ściana oporowa + DXF
 • Schody płytowe + DXF
 • Fundamenty bezpośrednie + DXF
 • Fundamenty bezpośred Eurokod PN-EN
 • Wiązary dachowe drewniane
 • Profile stalowe
 • Belka stalowa
 • Belka stalowa Eurokod PN-EN
 • Słup stalowy
 • Słup stalowy Eurokod PN-EN
 • Płatew stalowa
 • Połączenia doczołowe + DXF
 • Blachownica stalowa
 • Konstrukcje murowe
 • Przenikanie ciepła
 • Zapotrzebowanie na ciepło
 • Grupa fundamentów
 • Stateczność skarp i zboczy
 • Pale
 • Ścianka szczelna
 • Zakotwienia słupów stalowych

KONSTRUKTOR program do obliczeń, analizy i wymiarowania konstrukcji budowalnych

Programy dla firm budowlanychKONSTRUKTOR program do obliczeń, analizy i wymiarowania konstrukcji budowalnych Konstruktor jest modułowym systemem wspomagającym pracę projektanta konstrukcji budowalnych. Swą tematyką obejmuje obliczanie i wymiarowanie wg aktualnych przepisów normowych konstrukcji stalowych, konstrukcji żelbetowych, konstrukcji murowych, konstrukcji drewnianych, zawiera moduły z geotechniki oraz fizyki budowli.

KONSTRUKTOR Zapotrzebowanie ciepla i termodernizacja | Fizyka budowli

Programy dla firm budowlanychKONSTRUKTOR Zapotrzebowanie ciepla i termodernizacja | Fizyka budowli Zapotrzebowanie na ciepło to program który umożliwia obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, zgodnie z normami PN-B-02025 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych.",. PN-EN ISO 6946 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania." oraz PN-83/B03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

KONSTRUKTOR Zakotwienia słupów stalowych | Konstrukce stalowe

Programy dla firm budowlanychKONSTRUKTOR Zakotwienia słupów stalowych | Konstrukce stalowe Program Zakotwienia słupów stalowych przeznaczony jest do kompleksowego obliczania połączenia słupa stalowego z fundamentem. Pozwala wybrać jeden z 16 schematów połączenia a następnie wprowadza obciążenia, jak również dane geometryczne potrzebne do jednoznacznego zdefiniowania połączenia. Normy: Obliczenia statyczne i projektowanie PN-90/B03200, Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentem. Projektowanie i wykonanie PN-B-03215:1998, Konstrukcje stalowe. Zakotwienia słupów i kominów PN-85/B-03215.

KONSTRUKTOR Wiązary dachowe drewniane | Konstrukcje drewniane, więźba dachowa

Programy dla firm budowlanychKONSTRUKTOR Wiązary dachowe drewniane | Konstrukcje drewniane, więźba dachowa Wiązary dachowe to program do projektowania i obliczeń konstrukcji drewnianych. Umożliwia analizę statyczną i wymiarowanie 32 podstawowych typów, parametrycznie zdefiniowanych dwuspadowych schematów statycznych wiązarów dachowych. Wymiarowanie wykonywane jest wg normy: PN-B-03150: 2002

KONSTRUKTOR Stateczność skarp i zboczy | Geotechnika i Konstrukcje budowlane

Programy dla firm budowlanychKONSTRUKTOR Stateczność skarp i zboczy | Geotechnika i Konstrukcje budowlane Program Stateczność skarp i zboczy jest rozbudowanym graficznie programem do płaskiej analizy stateczności ogólnej dowolnie wymodelowanej (o dowolnym kształcie), uwarstwionej i obciążonej skarpy (zbocza).

KONSTRUKTOR Słup żelbetowy, rysunek dxf | Konstrukcje żelbetowe

Programy dla firm budowlanychKONSTRUKTOR Słup żelbetowy, rysunek dxf | Konstrukcje żelbetowe Słup żelbetowy to program wspomagający projektowanie i obliczenia konstrukcji żelbetowych. Moduł umożliwia analizę statyczną, wymiarowanie i sprawdzanie nośności słupów żelbetowych o dowolnym kształcie przekroju, dwukierunkowo mimośrodowo ściskanych. Wymiarowanie wykonywane jest wg najnowszej normy: PN-B-03264: 2002.

KONSTRUKTOR Słup stalowy | Konstrukcje stalowe

Programy dla firm budowlanychKONSTRUKTOR Słup stalowy | Konstrukcje stalowe Program Słup stalowy umożliwia analizę statyczną i wymiarowanie jednogałęziowych słupów stalowych, dwukierunkowo ściskanych i rozciąganych mimośrodowo, sprawdzanie wszystkich warunków nośności z uwzględnieniem możliwości zwichrzenia, utraty stateczności oraz wykorzystaniem rezerwy plastycznej. Podczas wymiarowania uwzględnia również sprawdzanie ścinania. Wymiarowanie wykonywane jest wg normy: PN-90/B-03200.

KONSTRUKTOR Ścianka szczelna | Konstrukcje budowlane, geotechnika

Programy dla firm budowlanychKONSTRUKTOR Ścianka szczelna | Konstrukcje budowlane, geotechnika Program Ścianka szczelna obejmuje zagdanienia z geotechniki, przeznaczony jest do obliczeń statycznych i sprawdzania nośności podstawowych typów grodzic stalowych zabitych w gruncie uwarstwionym. Za pomocą programu można wykonać projekt budowlany większości typów ścianek szczelnych.

KONSTRUKTOR Ściana oporowa | Konstrukcje żelbetowe

Programy dla firm budowlanychKONSTRUKTOR Ściana oporowa | Konstrukcje żelbetowe Program Ściana oporowa wspomaga projektowanie i obliczenia konstrukcji żelbetowych. Umożliwia projektowanie żelbetowych ścian oporowych kątowych, zgodnie z normami PN-83/B-03010 "Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.", PN-B-03264:2002 "Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.", PN-B-81/B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

KONSTRUKTOR Schody płytowe żelbetowe, rysunek DXF | Konstrukcje żelbetowe

Programy dla firm budowlanychKONSTRUKTOR Schody płytowe żelbetowe, rysunek DXF | Konstrukcje żelbetowe Schody płytowe żelbetowe to program wspomagający projektowanie i obliczenia konstrukcji żelbetowych, przeznaczony dla konstruktorów oraz architektów do szybkiego wykonania kompleksowego projektu technicznego monolitycznych schodów płytowych. Obliczenia i wymiarowanie wykonywane jest wg najnowszej normy: PN-B-03264: 2002. program wykonuje automatycznie rysunki dxf

KONSTRUKTOR Przenikanie ciepła | Konstrukcje budowlane

Programy dla firm budowlanychKONSTRUKTOR Przenikanie ciepła | Konstrukcje budowlane Program Przenikanie ciepła wykonuje obliczenia z fizyki budowli, pozwala na analizę i projektowanie dowolnego typu przegród budowlanych. Program oblicza opór cieplny, współczynniki przenikania, temperaturę punktu rosy na wewnętrznej stronie przegrody, oraz bilans wykraplania i odparowania wilgoci z przegrody w rozliczeniu rocznym.

KONSTRUKTOR Profile stalowe | Konstrukcje stalowe

Programy dla firm budowlanychKONSTRUKTOR Profile stalowe | Konstrukcje stalowe Program Profile stalowe jest przeznaczony do obliczeń konstrukcji stalowych w szczególności sprawdzania nośności jednogałęziowych prętów stalowych o stałym przekroju dla następujących stanów obciążenia: rozciąganie, ściskanie, zginanie dwukierunkowe, rozciąganie ze zginaniem, ściskanie ze zginaniem

KONSTRUKTOR Połączenia doczołowe | Konstrukcje stalowe

Programy dla firm budowlanychKONSTRUKTOR Połączenia doczołowe | Konstrukcje stalowe Połączenia doczołowe to program wspomagający projektowanie i obliczenia konstrukcji stalowych. Program umożliwia wymiarowanie połączeń stalowych na śruby zwykłe lub sprężone w złączach prostych lub załamanych. Wymiarowanie wykonywane jest wg normy: PN-90/B-03200. Program automatyczne dobiera grubość blachy czołowej oraz klasę śrub spełniających warunki nośności i użytkowania.

KONSTRUKTOR Pale | Konstrukcje budowalane, geotechnika

Programy dla firm budowlanychKONSTRUKTOR Pale | Konstrukcje budowalane, geotechnika Program umożliwia obliczanie nośności posadowień pośrednich, wykonanych za pośrednictwem kilku typów pali wierconych lub wbijanych, rozstawionych w układzie prostym lub przemiennym. Sprawdza nośność pali wciskanych jak i wyciąganych, obliczenia wykonuje wg PN-83/B-02482. Program zawiera generator rozkładu pali pod fundamentem.

KONSTRUKTOR Obciążenia Eurokod PN-EN | Konstrukcje budowlane

Programy dla firm budowlanychKONSTRUKTOR Obciążenia Eurokod PN-EN | Konstrukcje budowlane Program Obciążenia i Obciążenia Eurokod PN-EN, pozwala na wykonywanie tabelarycznych zestawień obciążeń z wykorzystaniem podstawowych norm obciążeniowych. Moduły służą do wyznaczania obciążeń stałych, zmiennych, obciążenia śniegiem i wiatrem wg najnowszych norm PN oraz Eurokodowych PN-EN, a także odpowiadających im współczynników obciążenia.

KONSTRUKTOR Konstrukcje murowe | Konstrukcje budowalne

Programy dla firm budowlanychKONSTRUKTOR Konstrukcje murowe | Konstrukcje budowalne Konstrukcje murowe to program wspomagających projektowanie i obliczenia konstrukcji murowych. Program przeznaczony do sprawdzania nośności podstawowych konstrukcji murowych takich jak: ściany o definiowanej długości wspornikowe lub wolnopodparte, pasmo ściany o szerokości 1 m wspornikowe lub wolnopodparte, 13 typów filarów murowych wolnopodpartych lub wspornikowych

KONSTRUKTOR Fundamenty bezposrednie | Konstrukcje budowlane

Programy dla firm budowlanychKONSTRUKTOR Fundamenty bezposrednie | Konstrukcje budowlane Fundamenty bezpośrednie to program wspomagający projektowanie konstrukcji żelbetowych oraz zagadnień z geotechniki. Program umożliwia sprawdzanie nośności gruntu w poziomie posadowienia i na poszczególnych warstwach, obliczania naprężeń w narożach fundamentu, wymiarowania podstawy na zginanie, sprawdzania stateczności lokalnej na obrót i przesuw, sprawdzenia nośności na przebicie oraz analizy osiadań posadowień bezpośrednich z uwzględnieniem uwarstwienia gruntu i pracy przestrzennej fundamentu.

KONSTRUKTOR Blachownica stalowa | Konstrukcje stalowe

Programy dla firm budowlanychKONSTRUKTOR Blachownica stalowa | Konstrukcje stalowe Blachownica stalowa należy do programów wspomagających projektowanie i obliczenia konstrukcji stalowych. Moduł umożliwia analizę statyczną, wymiarowanie i sprawdzanie nośności, użebrowanych, wieloprzęsłowych, spawanych belek blachownicowych o przekroju dwuteowym, bisymetrycznym. Wymiarowanie wykonywane jest wg normy: PN-90/B-03200.

KONSTRUKTOR Belka żelbetowa | konstrukcje żelbetowe

Programy dla firm budowlanychKONSTRUKTOR Belka żelbetowa | konstrukcje żelbetowe Program Belka żelbetowa wspomaga projektowanie i obliczenia konstrukcji żelbetowych. Program umożliwia analizę statyczną i wymiarowanie (stan graniczny nośności i użytkowania) wieloprzęsłowych, ciągłych belek żelbetowych, o dowolnym przekroju i dowolnym schemacie statycznym oraz automatycznym doborem zbrojenia. Wymiarowanie wykonywane jest wg najnowszej normy: PN-B-03264: 2002.

KONSTRUKTOR - Belka Stalowa | Konstrukcje stalowe

Programy dla firm budowlanychKONSTRUKTOR - Belka Stalowa | Konstrukcje stalowe Belka stalowa to program wspomagający projektowanie i obliczenia konstrukcji stalowych. Program umożliwia analizę statyczną, wymiarowanie i sprawdzanie nośności (stan graniczny nośności i użytkowania) dowolnie obciążonych, stalowych belek wieloprzęsłowych z profili walcowanych.
Polskie Normy Budowlane | Programy dla budownictwa | Tanie programy CAD | Pismo dla budownictwa | Polityka prywatnosci i pliki cookies
© 1997-2018 INTERsoft. Wszelkie prawa zastrzeżone.